Skip to content

Trasters i mini magatzems 100% segurs

Doble control de accesos con una contraseña única para cada cliente.
Tu self storage quedará cerrado con tu candado de última generación.
Central Trasteros está equipado con equipos de seguridad certificados y de última generación.
Nuestras instalaciones disponen de modernas instalaciones de prevención, detección y extinción de incendios.
Para acceder a tu mini almacén, los pasillos son amplios y con la máxima accesibilidad.
Tus trastos estarán asegurados por una cobertura básica de seguro multirriesgo self storage.

Doble control d’accessos    

A Central Trasteros no només volem que l’ús del teu traster o mini magatzem sigui el més còmode i senzill possible. També volem que et sentis segur en tot moment. La teva seguretat i la de les teves coses són la nostra prioritat.

Per això, entre altres mesures de seguretat, comptem amb doble control d’accessos: un primer per entrar al recinte des del carrer i un segon control per accedir a la zona d’emmagatzematge en què es troba el teu traster o mini magatzem. Aquests equips de control d’accessos antivandàlics ens permeten controlar i gestionar correctament els usuaris que fan servir les instal·lacions de Central Trasteros.

No entrarà a Central Trasteros cap persona que no disposi d’aquesta clau d’accés única, personal i intransferible. Pots estar tranquil.

A més, cada usuari disposa d’un cadenat de seguretat únic a la porta del traster o mini magatzem, que reforça el control d’accessos al teu espai. Tret que ens deixis les teves claus en custòdia, només tu tindràs les claus que obren aquest cadenat, dissenyat especialment per a aquest tipus d’instal·lacions.

Moderns dispositius de vigilància

Les nostres instal·lacions estan equipades amb equips de seguretat homologats i d’última generació, que funcionen contínuament les 24 hores del dia.

Central Trasteros disposa d’un Circuit Tancat de Televisió (CCTV) amb càmeres de seguretat d’alta definició i gravador digital, que recullen en tot moment el que succeeix a l’interior de tot el recinte, tant de dia com de nit ja que estan dotades de sistema de visió nocturna IR, i realitza registres per a les oportunes verificacions.

A més, tot el recinte compta amb un equip antisabotatge d’alarma de detecció d’intrusions homologat, que està connectat a Central Receptora d’Alarmes (CRA) i comunicada amb les forçes de seguretat.

Instal·lacions contra incendis

A Central Trasteros complim amb tota l’estricta normativa vigent i d’aplicació en matèria de protecció i les nostres instal·lacions disposen de moderns dispositius de prevenció, detecció i extinció d’incendis.

Les nostres instal·lacions es troben adequadament senyalitzades i es componen dels següents equips i elements: extintors, BIEs, detectors òptics de fums, portes tallafocs, estructura del recinte ignifugada, central d’incendis connectada a CRA, coixins intumescents, etc.

En definitiva, disposem de tots aquells equips necessaris i requerits per normativa, per vetllar per la teva integritat i la de les teves coses.

Pots estar tranquil perquè el nostre centre d’auto-emmagatzematge és una instal·lació certificada pels organismes i autoritats competents.

La millor protecció… protecció certificada!

Cobertura d’assegurança multirisc

Si decideixes contractar un traster o mini magatzem amb Central Trasteros, tindràs inclosa una cobertura bàsica d’assegurança multirisc per als materials dipositats en el teu espai. L’import de la cobertura varia en funció de la mida del mòdul contractat.

Tot i les mesures i equips de seguretat d’última generació instal·lats en el nostre recinte, volem que estiguis encara més tranquil quan deixes les teves coses a Central Trasteros i per això hem inclòs aquesta cobertura bàsica.

La seguretat de les teves coses i la teva tranquil·litat són el primer per a nosaltres!