Skip to content

Avís legal

Data de la darrera actualització: 3 març, 2022

1. Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informem que aquesta pàgina web és propietat de DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL SL. a partir d’ara DESARROLLO Y  GESTIÓN amb domicili social C/ CARRER SAGÚES Nº 27, 08021 – Barcelona (Espanya); proveïda de C.I.F. B08736381; i amb adreça electrònica info@centraltrasteros.com

Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA amb el número d’inscripció 35.233.

2. Protecció de continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per DESARROLLO Y  GESTIÓN en aquesta pàgina Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació , així com els codis font de les pàgines web pertanyen a DESARROLLO Y  GESTIÓN i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets.

En cap cas, l’accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d´ús del Lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d´utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent dels aquí expressament previstos.

Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.

Sense perjudici de l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho notifiqui com més aviat millor.

Sense perjudici de l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho notifiqui com més aviat millor.

3. Accés i ús de la pàgina web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho fa.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, els termes i les polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de DESARROLLO Y  GESTIÓN. de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir-ne la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris. de DESARROLLO Y  GESTIÓN no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l´ accés, ús o incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o els fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de:

  1. La presència d´un virus a l´ordinador de l´usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per DESARROLLO Y  GESTIÓN a través del seu Lloc Web.
  2. Un mal funcionament del navegador.
  3. L´ús de versions no actualitzades del sistema.

4. Enllaços a tercers

En aquest Lloc Web es poden utilitzar enllaços a altres pàgines web. DESARROLLO Y  GESTIÓN no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a què es té accés des d’aquest Lloc Web, pàgines a què l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

De la mateixa manera, tampoc no es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de DESARROLLO Y  GESTIÓN que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari , eximint igualment DESARROLLO Y  GESTIÓN de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el descrit anteriorment.

5. Xarxes socials

Us informem que DESARROLLO Y  GESTIÓN pot ser present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de DESARROLLO Y  GESTIÓN es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d´ús, polítiques de privadesa i normatives d´accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l´usuari. DESARROLLO Y  GESTIÓN tractarà les vostres dades per tal d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis de DESARROLLO Y  GESTIÓN, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin

Queda prohibida la publicació de continguts:

  • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
  • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que consideri no apropiats.
  • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, DESARROLLO Y GESTIÓN es reserva la potestat de retirar, sense avís previ de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

6. Modificació de l’Avís Legal

L´EMPRESA es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ aquest avís legal per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de la darrera actualització.